Jaostonvetäjä

Jussi Kraemer, Leppävirta
puh. 050 465 1442

Jäsenet
Eki Kaulamo, koetoim.
Esa-Matti Kauhanen
Juha-Pekka Kudjoi
Jani Haaja
Johanna Haaja
Jouni Sulkamoniemi
Riikka Lipponen
Markku Koistinen
Risto Hämäläinen
Satu Kiiskinen
Ville Korhonen
Sari Koistinen
Antero Turunen
Jessica Putkonen
Ilkka Varis

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Alustava Kanakoirajaoksen toimintasuunnitelma 2020

 

Vesityöharjoitukset kesällä 2020

Perustottelevaisuus

Jaos pitää koirien perustottelevaisuus- ja noutotreenejä. Ilmoittautumiset Jussi Kraemerille puh. 050 465 1442, jonka jälkeen lisäinformaatio tulee whatsapp-ryhmän kautta. Jos et omaa ko. sovellusta, on asiat muutoin neuvoteltavissa.